31.08.2022 tarihinde 4 şirket geri alım yaptı - Borsagundem