Akaryakıtta maktu yerine nispi kar marjına geçiliyor - Memurlar