Cinsellik üzerine en kapsamlı çalışma: Eşcinsellik geni yok - KARAR