Eğitim öğrencinin sadece akademik eğitimine değil psikolojik yapısına ve kişilik gelişimine de odaklanmalıdır - Cumhuriyet