Ek Ödemede Temel Bilim uzmanları için kat sayı 3'e çıkarılıyor - Sağlık Personeli