Kuzey ay Düğümü Başak

27/07/2022 - 01:16 / admin

KUZEY AY DÜĞÜMÜ BAŞAK BURCUNDA

Astrolojiye göre Başak burcundaki kuzey ay düğümü karmik yolculuğunuz hakkında ne gösteriyor? Öğrenmeniz gereken temel yaşam dersleri nelerdir?

Bu yazımızda Başak burcundaki kuzey ay düğümünün doğum haritasındaki anlamını okuyabilirsiniz .

Bu pozisyon, bu yaşamda gerçekliğe odaklanmanız ve kaosu düzene dönüştürmeniz gerektiğini gösteriyor. Geçmişte, fantezi ve hayal gücü alanına güçlü bir şekilde bağlıydınız. Bu insanlar yaratıcı, sanatsal, duyarlı, manevidir, ancak hayallerinizde kaybolma ve onları gerçeğe dönüştürmeme eğilimi vardır.

Başak burcundaki kuzey ay düğümü, kuzey ay düğümünün altıncı evde olmasına biraz benzer. Bir Başak kuzey düğümü, ay düğümleri her zaman doğrudan karşı karşıya olduğundan, otomatik olarak güney düğümünüzün Balık'ta olduğu anlamına gelir.

Doğum haritanızda Başak burcundaki kuzey ay düğümü ile yaşam amacınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin!

Başak Kuzey Düğümü Yaşam Dersleri

Doğum haritasında bir Başak kuzey ay düğümü ile odaklanmanız gereken en önemli şeylerden bazıları şunlardır:

  • burada ve şimdi odaklanmak
  • planlar yapmak ve onlara bağlı kalmak
  • pratik bir şekilde yardım teklif etmek
  • gereksiz fedakarlıklar yapmamak
  • sınırlarını zorlamak
  • sağlığınıza ve fiziksel bedeninize iyi bakmak
  • Odaklanmanıza ve öz disiplin geliştirmenize yardımcı olacak rutinler oluşturmak

Kuzey Ay Düğümü Başak'ta ve Güney Ay Düğümü Balık'ta

Neden doğduğunuzu ve yaşam amacınızın ne olduğunu öğrenmek, birçok insan için en ıstıraplı konulardan biridir. Doğum haritanızda yaşam amacınızı nasıl bulacağınızı merak ediyorsanız düğüm eksenine bakmanız gerekir.

Başak burcundaki kuzey ay düğümünün bu yaşamda size öğrettiği en önemli şeylerden bazıları nelerdir?

Başak burcundaki kuzey ay düğümü, bu yaşamda ruhunuzun bu burcun özelliklerini benimsemek istediğini gösterir. Geçmişte, bazı nedenlerden dolayı, Balık burcunda önemli ölçüde daha fazla zaman harcarken, bu burçla çok az deneyiminiz vardı.

Bu yerleşime sahip kişilerin gerçekliğe odaklanması ve daha temelli olması gerekir. Bu yaşamda, organize, öz disiplinli, çalışkan olarak başarılı olabilirsiniz.

Gençken, kuzey ay düğümü Başak'ta olan birçok insan ilahi olanla çok güçlü bir bağlantı hisseder. Tüm dünya ile bir olduğunuzu hissediyorsunuz. Bu, sizi diğer insanların enerjisine karşı çok hassas yapar, bu enerji ister canlandırıcı olsun ister size acı çektiriyor olsun. Bu insanlar genellikle çok manevidir . Bazen bu pozisyon, şefkat ve empati uyguladığınızda dini bir geçmişe veya geçmişe işaret edebilir. Bu özellikler, kim olduğunuzun önemli bir parçasıdır.

Kuzey ay düğümü Başak'ta ve güney ay düğümü Balık'ta olan kişiler geçmişte sıklıkla fedakarlık yaparlardı . Çok merhametlisin ama bundan faydalanan insanlar var. Geçmişte, çok safsınız ve bizden faydalanılmış veya ihtiyaçlarınız göz ardı edilmiş olabilir. Bu, çaresizlik hissine neden olabilir ve size çok fazla acı çektirebilir. Başak burcundaki kuzey ay düğümü, kendinize karşı da şefkatli olmayı öğrenmeniz gerektiğini söylüyor . Balık burcundaki güney ay düğümü ile sağlıklı duygusal sınırlar geliştirmek önemlidir. Başak'ın rasyonel düşüncesi bu konuda size yardımcı olabilir.

Düğüm ekseninin bu konumu hakkında konuşurken şifa ve şefkat önemli konulardır.

Balık ve Başak her ikisi de hizmetle ilgilenir , ancak farklı bir düzeyde. Buradaki kuzey düğümü, hizmetin sizi tatmin edici hissettiren şey olduğunu gösterir.

Kuzey ay düğümü Başak insanları için iş genellikle çok önemlidir. Bu pozisyonla profesyonel olarak başarılı olmak ve başkalarına hizmet ettiğinizi hissetmek istersiniz. Hizmet, Başak'ın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu burçtaki kuzey ay düğümü, bu yaşamda, işiniz başkalarına fayda sağladığında en başarılı hissettiğinizi gösterir.

Başak burcundaki kuzey ay düğümü ile hizmet daha somut bir şekilde gerçekleşir (bunun klasik bir yardım mesleğinde olması gerekmez, örneğin sağlık, matematik becerileriniz veya dil yeteneğinizle başkalarına da yardımcı olabilirsiniz).

Kuzey Düğümü Başak'ta

Düğüm ekseninin bu konumu olan birçok insan psikoloji, sanat, din, maneviyat, doğal yaşamla ilgilenir. Başak burcundaki kuzey ay düğümüne barış ve dengeyi yeniden kurma arzusu eşlik eder. Önemli olan anda kalmak ve süreçte kaybolmamaktır.

Bununla birlikte, sizi bir şeyler yapmaktan alıkoyan mistisizm ağına dolanma eğilimi vardır. Başak burcundaki kuzey ay düğümü, ruhsal olarak büyümek için bu yaşamda fiziksel gerçekliğe odaklanmanız gerektiğini önerir . Hayır demeyi öğrenmek de önemlidir .

Kuzey ay düğümü Başak burcunda olan birçok kişi yardım istemek için mücadele eder. Yardım kabul etmeleri de onlar için zordur. Herkesle ilgilenmeniz ve mükemmel olmanız gerektiğine dair bir his var . Söylemeye gerek yok, bu hızla ezici olabilir. Endişeli veya kaybolmuş hissettiğinizde, yardım istemek önemlidir.

Balık burcundaki güney ay düğümü, geçmişte harika bir vizyonunuz olduğunu ancak vizyonunuzu gerçeğe dönüştürmek için iş etiğinden yoksun olduğunuzu gösteriyor . Hala rüyalar ve ilham alanına çok güçlü bir şekilde bağlısınız. Bu insanlar genellikle son derece yaratıcıdır ve güçlü bir sezgiye sahiptir. Ancak, yanılsamalara sahip olmadığınızdan emin olmak önemlidir. Bu yaşamda, ruhunuz fiziksel gerçeklikle bağlantıda kalmak istiyor. Artık gerçeklikten kaçamazsınız . Başak burcundaki kuzey ay düğümü, problemlerinizle yüzleşmeniz ve bunları mantık ve planlama kullanarak çözmeniz gerektiğini önerir.

Daha büyük resmi görebilir ve gitmek istediğiniz nihai hedefi bilebilirsiniz. Başak, detay odaklı olmanın ve bir hedefi kolayca gerçekleştirebileceğiniz daha küçük adımlara bölmenin işaretidir. Kuzey ay düğümü Başak'ta olan kişiler planlarını yürütmeyi öğrenmelidir . Hem günlük olarak hem de uzun vadede size yardımcı olacak harika rutinler oluşturmak için çalışmanız gerekir.

Harika zaman yönetimi becerileri geliştirmek esastır. Organize olmanız ve iyi planlar yapmanız şart. Benjamin Franklin'in bir zamanlar dediği gibi, plan yapmamak başarısız olmayı planlamaktır ve Başak burcundaki kuzey ay düğümü insanları genellikle bunu daha zor yoldan öğrenir. Ayrıca daha ısrarcı ve öz disiplinli olmak için çalışmanız gerekir.

Başak burcundaki kuzey ay düğümü, bu yaşamda pratik beceriler geliştirmeniz gerektiğini öne sürüyor. Artık gerçeklikten kaçamaz ve hayal kurmaya, uyumaya, video oyunları oynamaya geri dönemezsiniz.

Bu pozisyona sahip insanlar fantezi ve hayallere çekilir. Bu başlı başına kötü değil, ama bu yaşamda topraklanmaya odaklanmanız gerekiyor. Balık burcundaki güney ay düğümü, işler planlarınıza göre gitmediğinde sizi hayal kurmaya teşvik eder. Sorumluluklarınızdan kaçmadığınızdan emin olun. Zaman zaman geri çekilmek ve yeniden şarj olmak önemlidir, ancak hedefleriniz üzerinde çalışmaya devam etmeniz gerekir. Daha önce de belirtildiği gibi, öz disiplin, ilerlemek istiyorsanız odaklanmanız gereken bir şeydir.

Başak burcundaki kuzey ay düğümü için, faydasını göreceğiniz rutinleri bilinçli olarak oluşturmak genellikle yardımcı olur. Fiziksel sağlığınıza dikkat ettiğinizden , düzenli egzersiz yaptığınızdan ve yeterince egzersiz yaptığınızdan, sağlıklı beslendiğinizden, yeterince uyuduğunuzdan emin olun. Akıl sağlığınıza odaklanmanız da önemlidir . Düğüm ekseninin bu konumu ile bedeniniz, zihniniz ve ruhunuz arasındaki dengeyi bulmak önemlidir . Sağlıklı bedende sağlıklı zihin sözü bu durumu çok iyi anlatır.

Astrolojide Ay Düğümleri

Ay düğümleri mevcut gök cisimleri değildir, ancak bu onları astrolojide daha az önemli kılmaz.

İki ay düğümü vardır: kuzey düğümü ve güney düğümü. Her zaman birbirlerinin tam karşısına yerleştirilirler, bu demektir ki kuzey ay düğümünüz üçüncü evde Başak'taysa, güney ay düğümünüz dokuzuncu evde Balık'ta demektir.

Ama gerçekte yoksa kuzey düğümü ve güney düğümü nedir?

Bu noktalar, Ay'ın yörüngesi ile ekliptik arasındaki kesişme noktası olarak hesaplanır. Astrolojide, genellikle yaşam amacınız olarak tanımlanan ruhunuzun büyüme süreci ile bağlantılıdırlar.

Doğum haritasında kuzey ay düğümü, ruhsal olarak büyümek için bu yaşamda öğrenmeniz gereken temel yaşam derslerinin neler olduğunu gösterir.

Güney ay düğümü ise geçmişte öğrendiklerinizi gösterir. Güney düğümünüzün evinin temsil ettiği yaşam alanında zaten üstün olduğunuzdan ve burcunun enerjisi size tanıdık geldiğinden, burada büyüme için daha fazla yer yoktur.

Ay düğümleri güçlü karmik çağrışımlara sahiptir ve karmik astrolojide çok önemli bir kavramdır.

Düğümlerin bir işaretten geçmesi yaklaşık 18 ay sürer. Yaklaşık 18,6 yıllık bir yörünge periyoduna sahiptirler.

Başak Burcu

Başak, Zodyak'ın altıncı burcu olan astrolojide değişken toprak burcudur. Doğal haritada hizmet, iş ve sağlığın altıncı evi ile bağlantılıdır.

Başak, Merkür tarafından yönetilir. Merkür, zihinsel süreçlerin ve başkalarıyla bağlantı kurmanın gezegenidir (İkizler). Başak çok rasyonel, analitik bir işarettir. Başak burcunda birkaç gezegeni olan insanlar genellikle zekidir, zekayı duygulara tercih ederler, detay odaklıdırlar, ancak çoğu zaman gereksiz şeyler üzerinde çok fazla endişelenirler ve aşırı düşünürler.

Başak, çok güçlü bir görev duygusuna sahip, hizmet odaklı bir burçtur. Başak, doğru olanı ve yapılması gerekeni yapmak ister. Bu işaret, planlama, organize etme, ayrıntılara dikkat etme ile ilişkilidir.

Bu burcun olumsuz özellikleri, aşırı eleştirel, dikkatli, endişeli, güvensiz olmayı içerir.

https://advanced-astrology.com/

0
0