Misyon ve Vizyon

Submitted by anonim adam on Fri, 02/28/2020 - 21:39
  • Up
    0%
  • Down
    0%

Misyon ve vizyon bazen belirsiz olarak algılanan ve birbirinin yerine kullanılan terimlerdir. Ancak her ikisinin de belirli bir anlamı vardır ve içerik test edilebilir.

Kuruluşların bir misyonu ve vizyonu belirlemelerinin nedeni, yön vermek, çerçeve oluşturmak ve ilham vermekle ilgilidir.

Görevin tanımına görev beyanı da denir. 

Bir misyonu ve vizyonu formüle etmek ve tanımlamak vizyon ve stratejik yönetimin bir parçasıdır. Sonuç genellikle kuruluşun iş planında yazılır.

Misyon nedir?
Misyonun Tanımı
Misyon, örgütün dış dünyaya iletmek istediği şeydir. Kuruluştan insanların neyi temsil ettiğini, kimliklerinin ve değerlerinin ne olduğunu gösterir. Misyon, inşa edilmesi yıllar süren şeylerle ilgili olduğu için, bir görev nadiren değiştirilir.
Bir görevi nasıl formüle edebilirim?

Görev beyanı genellikle aşağıdaki bölümlerden oluşur:

Faaliyet alanımız nedir?

Var olma hakkımız nedir?
Paydaşlarımız için ne gibi bir önemimiz var?

Normlarımız, değerlerimiz ve inançlarımız nelerdir?

Niyetlerimiz ve hedeflerimiz neler?


İlk noktaya bazen bir iş kapsamı denir. Son nokta da vizyonun bir parçası. Bazı kuruluşlarda kurumsal vizyon, misyon beyanının ayrılmaz bir parçasıdır.
Vizyon nedir?
Vizyonun tanımı
Vizyon, bir örgütün geleceğinin genel bir temsilidir. Organizasyondaki insanların ne istediğini, gelecekteki hayallerinin ne olduğunu gösterir. Bir vizyon uzak gelecekte gerçekleşebilecek konularla ilgili olduğundan, bazen bir vizyon ayarlanır.
Bir vizyonu nasıl formüle edebilirim?

Kurumsal bir vizyon genellikle aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

Organizasyonumuzun çevresi uzak gelecekte nasıl görünecek?
Bir organizasyon olarak o zamana kadar neler başarmak istiyoruz?
Bu konuma hangi yoldan ulaşacağız?


Uzak bir geleceği araştırmaya senaryo planlama da denir.
Misyonu -> Vizyon

Ne için duruyoruz -> ne için gidiyoruz
Organizasyona odaklanmış, -> Çevreye odaklanmış
Biz kimiz? ->  Dünya ile nasıl başa çıkabiliriz?
Kimlik, değerler  -> Gelecek, hayaller
Uzun bir geçmişten -> uzak bir geleceğe
Temelde zamansız, -> gelecekte ayarlanabilir

Kategori: