Net uluslararası rezervlerde keskin düşüş - Dünya Gazetesi