Sahnede rahatsızlanan Genco Erkal'dan sevindiren haber - Cumhuriyet