Senirkent, Senir ve Senirce isimleri nereden gelir? - Bomba 32