Şirket & Müşteri 👁️‍🗨️

Misyon ve Vizyon

Submitted by anonim adam on Fri, 02/28/2020 - 21:39

Misyon ve vizyon bazen belirsiz olarak algılanan ve birbirinin yerine kullanılan terimlerdir. Ancak her ikisinin de belirli bir anlamı vardır ve içerik test edilebilir.

Kuruluşların bir misyonu ve vizyonu belirlemelerinin nedeni, yön vermek, çerçeve oluşturmak ve ilham vermekle ilgilidir.

Görevin tanımına görev beyanı da denir. 

Bir misyonu ve vizyonu formüle etmek ve tanımlamak vizyon ve stratejik yönetimin bir parçasıdır. Sonuç genellikle kuruluşun iş planında yazılır.